Meeting Register Page

Akreditacija visokoškolskih ustanova u Srbiji
Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) Vas poziva na panel diskusiju povodom izveštaja Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i isključenja Nacionalnog tela za kreditaciju i proveru kvaliteta iz punopravnog članstva. Izveštaj ENQA je skrenuo pažnju na probleme u procesu akreditacije visokoškolskih ustanova u Srbiji na koje je stručna javnost skretala pažnju i ranije, ali nisu nisu dobili veću pažnju do objavljivanja ovog izveštaja.
U javnosti Srbije mnogo se raspravljalo o mogućim posledicama koje suspenzija ima po studente, fakultete i visoko obrazovanje u celini. MASA želi da skrene pažnju na aspekte ovog izveštaja koji opterećuju tekući proces akreditacije visokoškolskih programa, predstavljaju rizik za nepristrasnost procesa akreditacije i dugoročno ugrožavaju dostignuti međunarodni status univerziteta u Srbiji i njihovih studenata.

Nov 18, 2020 12:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Loading
* Required information